Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir,(1907, İstanbul – 1968, İstanbul), Türk şair, yazar.

Sabri Esat Siyavuşgil Hayatı

Antalya Muallim mektebinde okudu.

Hukuk mektebi son sınıfındayken felsefe öğrenimi için Fransa’ya gönderildi.

Dijon ve Lyon üniversitelerinde öğrenim gördü (1923)

Sabri Esat SiyavuşgilYazarlık hayatına şiirle başladı, ilk şiirleri Güneş ve Hayat dergilerinde çıktı.

1928’de yedi arkadaşıyla birlikte «Yedi Meşale» topluluğunu kurdu.

Bu topluluğun çıkardığı Yedi Meşale adlı kitapta 11, gene arkadaşlarıyla çıkardığı Meşale dergisinde 14 şiiri yayımlandı.

Şiirlerinde ekspresyonizme önem verdi.

1933’te İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesine umumi psikoloji doçenti, 1942’de profesör oldu.

1936-1944 Yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve denemeleri, psikoloji, eğitim ve folklor konularında yaptığı çalışmaları yayımlandı.

1948’den itibaren Yeni Sabah gazetesinde günlük fıkralar yazdı.

1967 Yılında Meydan – Larousse’un hazırlık çalışmalarına katıldı.

Sabri Esat Siyavuşgil Eserleri

Odalar ye Sofalar (şiirler, 1933); İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul (inceleme, 1938); Psikoloji ve Terbiye Bahisleri (incelemeler, 1940); Tanzimat’ın Fransız Efkâr-ı Umumiyesinde Uyandırdığı Yankılar (inceleme, 1940); Karagöz (psikososyolojik inceleme, 1941); Folklor ve Millî Hayat (araştırma, 1943); Roman ve Okuyucu (inceleme, 1944).

Ayrıca birçok eseri Türkçeye çevirdi: bunların en tanınmışı Edmond Rostand’dan manzum ve kafiyeli olarak yaptığı Cyrano de Bergerac tercümesidir (1942).

Sait Faik Abasıyanık’ın 41 hikâyesini Un Point Sur la Carte (Haritada Bir Nokta) adıyla Türkçeden Fransızcaya çevirdi (Hollanda, 1962).

Bir cevap yazın