Sac Nedir, Metal

 Sac Nedir,Metal  Soğuk veya sıcak haddelenmiş, yüzeyi genellikle perdahlı, bazen çizgi şeklinde yollu veya butonlu, yassı demir-çelik ürünü.

Saç haddesi, madenleri yaprak halinç getiren. Endüksiyon saçı, geçirgenliği fazla, indükleme katsayısı yüksek demir ve demirsilisyum billûrlarında meydana gelen saç.

Oluklu veya ondüle saç, enine kesiti, pek fazla bir kalınlık farkı olmaksızın, kenarlarına paralel ve eşit aralıkta bir girinti bir çıkıntı yapacak şekilde soğukta biçimlendirilmiş saç.

Plake saç, haddeden geçirilerek üzerine bir soy maden kaplanmış saç.

Silisli saç, statik transformatörlerin ve döner elektrik makinelerinin magnetik devrelerinde kullanılan saç.

Saç kaplama, herhangi bir yüzeyi saç levhalarla kaplama işlemi.

Saç kıvırma tezgahı, çelik silindirler arasında saçı rulo haline getirmek için kazancıların kullandığı makine.

Saç makası, küçük çaplı yuvarlak demirleri veya saç levhaları kesmek için kullanılan demirci makası.

Saç’lar, belli ağırlıkta kalın levhaların birkaç kere haddelenmesiyle elde edilir; önce kaba inceltme için sıcakta haddeleme uygulanır.

Bunu, her iki yüzeydeki hatalı kısımları gidermeye yarayan frezeleme, soğuk haddeleme, kenar kesme ve son haddelemeye imkân hazırlayan fırında tavlama işlemleri izler.

Ürünün düzeltilmesinden sonra saçlar istenilen uzunlukta kesilir.

Elde edilen saçlar, kalınlıklarına göre üç gruba ayrılır: kalınlıkarı 2 mm’den az olan ince saçlar, 2 ile 5 mm arasında değişen orta saçlar, 5 mm veya daha çok olan kalın saçlar.

(İnce saçların (kalınlıkları 1 mm’den az olan otomobil karoseri saçlarının) elde edilmesi için birçok soğuk haddeleme ve ara tavlama işleminin yapılması zorunludur.

Saçlar, kullanılmalarını kolaylaştırmak için genellikle tavlanmış halde satışa çıkarılır.

Birkaç yıldan beri, geniş şerit halindeki saçlar sürekli haddeden geçirilmekte ve ancak son evrede, istenilen kalınlığa getirildikten sonra kesilmektedir.

Çekme yoluyla elde edilecek parçalar ve karoseri elemanları gibi bazı uygulama alanlarında, silindirleri perdahlanmış ve taşlanmış hadde makineleri kullanılarak saçların yüzeyine özel bir itina göstermek gerekir.

Silisli saç’ların, normal olarak 12 000 ilâ 20 000 G altında çalışması, çok az kayıp vermesi ve yüksek geçirgenlik göstermesi istenir.

Bu saçlar, bileşiminde yüzde 4,5’e kadar silisyum bulunan demir-silisyum alaşımından meydana gelir.

Silisyumun demire katılması, yaşlanma olayını azaltan özellikleri kararlı hale getirir; bu yüzden, gerek elde edilişi, gerek kullanımı sırasında saçın bu özellikleri kaybolmaz.

İndüksiyon saçının yapımında uygulanan yeni teknik, özellikle transformatörlerin verimini büyük ölçüde arttırmak imkânı sağlamıştır.

Söz konusu saçlar, sıcakta haddelenen eski saçlar gibi, demir-silisyum alaşımından elde edilir; fakat bunlara, özel bir billur yapısı kazandırarak magnetik özelliklerini arttıran soğuk haddelemeler ve ısıl işlemler uygulanır.

Billurların hadde doğrultusunda yönlenmesinden ileri gelen magnetik anizotropi, geçirgenliğin artması ve bu doğrultuda histerezis yoluyla kayıpların azalması şeklinde ortaya çıkar.

Aynı akı, demir kesitinin daha küçük olmasını gerektirir; dolayısıyla daha küçük magnetik bir devre meydana gelir; buna karşılık bobin, gövde ve soğutucu küçülür ve sonuç olarak da transformatör daha ucuza mal olur.

Sac süsleme

Vernikli ve lakeli saç eşya yapımına 1760’a doğru başlandı ve özellikle, lake süs panolarının yerini tutan saç panolar, şömine süsleri, yazı takımları, tepsiler v.b. yapıldı.

Bu uygulama, varlığını XIX. yy.da da sürdürdü.

Zarif manzaralar, insan, meyve veya çiçek resimleriyle süslü bazı restorasyon devri tepsileri çok beğenilir.

1780’den itibaren de mineli saç yapılmaya başlandı ve bu usul XIX. yy.ın sonuna doğru yaygınlaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir