Saç Nedir?

Saç Nedir,Baş kılı.Teşm. yol. Bir kimsenin saçlarının tümü

Saç boyası, saçm rengini değiştirmeğe yarayan boya.

Saç örgüsü, örülmüş saç. Saç gibi örülmüş olan veya örülmüş saça benzeyen (şey).

Saç teli, tek saç.

İğreti saç, takma saç.

Saç (veya saç sakal) ağartmak, uzun süre emek vermek.

Saç saça baş başa gelmek, [kadınlar için] döğüşmek, boğuşmak.

Saç sakal birbirine karışmış (veya saç sakala karışmış), saçı sakalı uzamış ve düzeltilmemiş.

Saç yaptırmak, [kadınlar için] saçlarını kadın berberine düzelttirmek.

Saça sakala kır serpilmek, saça ve sakala ak düşmek, yaşlanmak.

Saçı başı ağarmak, yaşlanmak.

Saçı bitmedik, henüz saçı çıkmamış çocuk, bebek.

Saçı el elinde, kendi başına hareket edemeyen, bağımlı. Evli kadın.

Saçı sakalı ağarmış, yaşlanmış.

Saçı topuklarını dövmek, saçı çok uzun ve örülü olmak.

Saçım değil, saç bağım değil, «(biriyle) uzak yakın hiç bir ilişkim, bağım yok» anlamında kullanılır.

Saçına ak düşmek, saçı ağarmaya, yaşlanmaya başlamak.

Saçına sakalına bakmadan, yaşına bakmadan, kendinden beklenen olgunluğu göstermeyerek.

Saçından başından utanmak (utanmamak), yaşı ve durumuna göre hareket etmek (etmemek).

Saçını başını yolmak, büyük üzüntü, hiddet v.b. duymak.

Saçını süpürge etmek, uzun bir çaba, emek harcamak: Ben de el evinde çalışacağıma, kızımla damadıma saçımı süpürge ederimi onların çocuklarına bakarım (Sabahattin Ali).

Saçları iki türlü olmak, yaşı ilerlemiş olmak.

Saçlarını değirmende ağartmamak, ömrünü boşuna ve gereksiz yere geçirmemek.

Arap saçı, çok kıvırcık saç. Karma karışık ve içinden çıkılması güç durumları belirtir.

Kızıl Saçlılık

Saçların doğuştan kızıl renkli olması. (Kzıl saçlılık beyaz ırkta, başat olarak, sarı ırkta çekinik olarak soydan geçen bir karakterdir; kızıl saçlı olanlarda çoğu zaman deride kırmızı lekeler de görülür; bu gibi insanlar vereme daha istidatlı sayılır.)

Saç Fizyolojisi

Saç’lar saçlıderiden eğik çıkar; her deri üzerinde yanlamasına biten saçın bir kökü, her kökün de dikeltici bir kası vardır; bu kas bazı etkilerle (şiddetli heyecan, soğuk), saçları dikleştirir.

Saçların şekli ve rengi ırklara göre değişir. Albinoların saçı hemen hemen renksizdir; soylarında az çok albinoluk bulunan anglosakson ve İskandinav ırklarında saçlar kumraldır; kelt ırklarında esmer, bütün güneyli ırklarda ise siyahtır.

Yuvarlak kesitli saçlar düz ve parlak;oval kesitli saçlar dalgalı; yassı kesitli saçlar kıvırcık olur. Yaş da saç rengini etkiler; çocukların kumral saçları beş veya altı yaşına doğru ve özellikle büluğdan sonra, esmerleşir; yaşlıların saçı, mikrofajlar renk maddesini tahrip ettiği için, ağarır.

Genel olarak kumral saçlar siyah saçlardan daha ince ve daha yumuşaktır. Boyalar ve yakıcı maddelerle modaya göre saçların doğal rengi, değiştirilebilir. Esmer saçlı olan Galyalı Keltler, kumral olan derebeylerine benzenmek için saçlarının rengini kireçle açarlardı.

Bütün fanerler gibi, saçlar da bozulabilir, çünkü saçların canlılığı tüm organizmanın, özellikle derinin canlılığına bağlıdır. Meselâ, egzama ve diğer deri hastalıkları saç köklerinin ölümüne ve az çok geçici bir süre için saçların dökülmesine yol açar; bu dökülme çoğu zaman plaklar halinde olur (alopesi).

Tifo gibi bazı had hastalıklar saçların tamamen dökülmesine sebep olabilir, fakat dökülen saçların yerine yenisi çıkar. Saçların tümü dökülmese bile, saçların devamlı bir şekilde ve kesin olarak dökülmesinden dazlaklık meydana gelir.

Şunu da belirtmek gerekir ki saçların gelişimi mevsimlerden etkilenir; özellikle kadınlarda, ilkbahar ve sonbaharda saç dökülmesi olur ve her dökülmeden sonra hemen yeni saç çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir