Saçak Nedir,Mimari | Ansiklopedik Bilgi |

Saçak nedir inşaat,Saçak nedir fizik,Saçak Nedir,Mimari Bazı kumaşların kenarlarındaki iplik salkımları. (Saçak, kumaş kenarından taşan atkı ipliklerini düğümleyerek genellikle de atkı atılmayan çözgü ipliklerini bağlayarak elde edilir.

Yatak örtülerinde her iki şekil birlikte görülebilir; havluculuk ve halıcılıkta daha çok çözgüden yapılan saçaklar kullanılır.)

Şal, atkı v.b. giyim eşyasında, masa veya yatak örtüsü, perde gibi döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen, sırma ve ibrişimden, süslü iplik salkımları.

Saçağı ateş sardı, «işler tehlikeli bir hal aldı» anlamında kullanılır.

Epiplon saçakları, kalınbağırsak üzerine yapışık duran ufak yağ cisimlerine verilen ad.

Sinovya saçağı, eklem boşluğu içerisinde az çok serbest halde yüzen bazı sinovya zarlarının yer yer gösterdiği kıvrımlar.

Elektrik

Bir gaz ortama yerleştirilen ve yüksek bir potansiyel verilen bir cismin yüzeyinde meydana gelen ışık olayı.

Kıvılcımın aksine saçak, iletkende çok az miktarda elektrik kaçağına sebep olur.

Pozitif elektrik akışından doğan saçakların, öbürlerinden çok daha fazla yayıldığı dikkati çeken bir noktadır.

Saçakların görünmesi sırasında daima özel bir gürültü meydana gelir, bu da onların kesikliliğini ispat eder.

Kesiklilik ise döner ayna ile tespit edilir.

İnşaat

Saçak deresi. Bk. DAM oluğu. Saçak kiremidi, saçağın, yağmur suları akan uç kısmmdaki çift sıra kiremit.

Saçak yastığı, çatı bağlamalarının alt ucuna, kornişe paralel olarak yerleştirilen ve ilk kiremit veya arduvaz dizisini tutmağa yarayan, köşegeni boyunca yarılmış kalas.

Mimari

Bir yapının herhangi bir kısmını güneş ve yağmurdan koruması için, o kısımdan dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan örtü.
Saçak damlalığı.

Sivil mimaride ahşap yapıların önemli unsurlarından biri olan saçakların yapılış sebepleri şunlardır:

1. binanın duvar ve pencerelerini yağmurun etkisinden korumak.

2. odalara çok güneş girmesine engel olmak.

3. damdan akan suları binanın temellerinden uzağa akıtmak.

Eskiden, binaların dam sularını bugünkü gibi yağmur borularıyla aşağıya ve kanalizasyona kadar götüren bir tertibat yoktu.

Su, kâgir binalarda çörten denilen uzun ve taş oluklardan akıtılırdı.

Evlerdeyse saçağın kenarına gelen sular, kiremitlerin ucundan, saçak genişliği kadar uzağa damla damla dökülürdü.

Bu sebeple saçağın, su damlayan kısımlarına damlalık denirdi.

Saçaklar genellikle ahşap evlerde, çeşmelerde kullanılırdı.

Bu dam saçaklarından başka kapı ve pencere üzerine de saçaklar yapılır ve bunlara sundurma denirdi.

Bu saçaklar, kapı ve duvarları güneşten koruduğu gibi onlara güzel bir görünüş de sağlardı.

Optik

Saçak aralığı, bir girişim veya kırınım olayında, birbirini izleyen iki saçağın sabit uzaklığı.

-Saçak kök, hemen bütün dalları aynı boyda ve kalınlıkta olan ve pek az dallanmış bulunan kök topluluğu.

Bir cevap yazın