Sa’d bin Ebi Vakkas Kimdir,Hayatı

Sa’d bin Ebi Vakkas Kimdir,Arap kumandanı (öl. Medine 678).

Sa’d bin Ebi Vakkas Hayatı

Oğlu İshak’ın adıyla ilgili olarak «Ebu İshak» diye de anılır.

İslam dinini ilk kabul edenlerdendir.

17 Veya 19 yaşında müslüman oldu.

Hz. Muhammed’in bütün savaşlarına katıldı.

Hudeybiye barışında şehitler arasında yer aldı.

Ömer’in halifeliğinde Musanna bin Harise’nin yerine İranlılara karşı savaşan bütün İslam ordularına kumandan oldu.

Sasani ordusunu Kadisiye’de’ (686) üç gün süren bir savaşta bozguna uğrattı.

Sasani başkumandanı Rüstem savaşta öldü.

Sad, hastalığı yüzünden savaşa kendisi katılmadı.

Arap savaş usullerine uygun olarak yüksek bir yerde çardak yaptırdı.

Oradan bütün orduya kumanda etti.

Bu savaşın sonunda bütün Irak müslümanların eline geçti.

Sad 637’de Celula’da sasani imparatoru Yezdgerd III’ü tekrar yenilgiye uğrattı.

638’de halife Ömer, Araplar için yeni bir şehir kurulmasını Sad’a emretti ve Kûfe’nin temeli atıldı (638).

Sad, kurduğu bu şehrin ilk valisi oldu. Kûfe’de büyük bir saray yaptırdı.

İran etkisindeki bu gösterişli sarayın, arap-islam sadeliğini bozacağından çekinen halife Ömer, Muhammed bin Mesleme aracılığıyla sarayı yaktırdı ve Sad azledildi.

Yerine Ammar bin Yasir getirildi (640).

Fakat kısa bir süre sonra Ömer, ölüm döşeğinde, yeni bir halife seçme görevini aralarında Sad’ın da bulunduğu Hz. Muhammed’in en yakın altı arkadaşına verdi.

Sad, Osman’ın öldürülmesinden sonra çıkan olaylara karışmadı.

Halifelik için ortaya çıkması teklifini kabul etmedi.

Muaviye, Ali ile mücadelesinde, Sad’ın kendisine yardımcı olmasını teklif ettiyse de Sad buna da yanaşmadı.

Ali halife seçilince ona biat etmedi.

Son günlerini Medine yakınındaki Akik’teki topraklarında geçirdi.

Bir cevap yazın