Sa’d Bin Ubade Kimdir,Hayatı

Sa’d Bin Ubade Kimdir,Sahabe (öl. Havran 637).

Sa’d Bin Ubade Hayatı

Annesi Amra bint Mesud’dur.

Medine’de cömertliğiyle tanınan Sad, Hazrec kabilesindendir.

İkinci Akabe biatında (621) Hz. Muhammed tarafından seçilen dokuz hazredi nakib arasında yer aldı.

Akabe’den Medine’ye dönerken mekkeli müşrikler tarafından yakalanarak Mekke’ye getirildi.

Ancak dostları tarafından kurtarılarak Medine’ye gönderildi.

Hicret’ten sonra Hz. Muhamed’in Ebva gazvesinde onun vekili olarak Medine’yi yönetti.

Yahudi Beni Nazir kabilesine karşı yapılan savaşta İslam ordusunun iaşesini sağladı (625).

Hendek savaşı (627) sırasında savaşın çok uzaması sonucu müslümanların sıkıntıya düşmesi üzerine Hz. Muhammed, Gatafan ve Fazerelilerle savaşı bırakma konusunda bir anlaşma yapmak istedi.

Sad, Ensardan Useyd bin Hüdeyr ve Sad bin Muaz ile birleşerek bu antlaşmayı bozdu, Mekke üstüne giden İslam ordusunda yer aldı.

Hazrec reisi Abdullah bin Übey’in ölümü (631) üzerine onun yerine geçti.

Hz. Muhammed’in ölümünden (632) sonra halifeliğin Ensardan birine verilmesini savundu.

Medineliler kendisini halife seçerek biata hazırlandıkları sırada duruma karışan Ömer ile Sad arasında tartışmalar çıktı.

Ebubekir’in halife olmasından sonra ona biat etmedi.

Bir Süre sonra Medine’den ayrılarak Havran’a çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir