Sadabad Eğlenceleri Nedir?

Sadabad Eğlenceleri Nedir,Sadabad XVIII yy.da İstanbul’da Kağıthane deresi kıyısında bir mesire yerinin adı.

Sadabad Eğlenceleri

Sadâbâd eğlenceleri, Ahmed III (1703-1730) ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1717-1730) devrinde İstanbul’da Kâğıthane semtinde Alibeyköyü yakınlarında yapılan kasrın çevresinde düzenlenen eğlenceler.

Kâğıthane semti İstanbul’un en tutulan mesire yerlerindendi. Kanunî Sultan Süleyman Ye Selim II zamanlarında burada eğlenceler düzenlenir, İstanbul halkının ileri gelenleri de eğlencelere katılırdı.

Ahmed III zamanında bu eğlencelere daha büyük önem verildi, önce Kâğıthane deresinin akış yolu değiştirildi. Derenin kenarlarına mermer rıhtımlar yaptırıldı. Ayrıca otuz, sütun üzerine oturtulmuş göz alıcı bir kasır (Sadâbâd kasrı) inşa edildi.

Kasrın önünde büyük bir havuz, çevresinde çeşitli çağlayanlar, ağızlarından su fışkıran ejderha heykelleri vardı. Sadâbâd kasrından başka çevreye çeşitli köşkler, bahçeler hamamlar yapıldı.

Eğlenceler, hıdırellezin birinci günü (6 mayıs) başlar, özellikle mehtaplı gecelerde sabahlara kadar devam ederdi.

Zamanm şairleri, yazdıkları çeşitli şiirlerle padişahı ve sadrazamı överek, onları bu eğlencelere çağırırlardı. Ziyafetler kasırda verilir, ziyafet bittikten sonra eğlencelere dışarıda devam edilirdi.

Osmanlı imparatorluğunda Lâle devri adıyla anılan bu dönemdeki eğlencelere, başta padişah olmak üzere bütün saray erkânı ve İstanbul halkının ileri gelenleri katılırdı. Gün geçtikçe bu eğlencelere çeşitli sebeplerle karşı olanlar çoğaldı; Patrona Halil isyanı çıktı.

Ayaklanma sonunda Damat İbrahim Paşa öldürüldü, Ahmed III tahtından indirildi ve Sadâbâd eğlencelerinin yapıldığı yerler, başta kasır olmak üzere tahrip edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir