Sadaka Bin Mansur

Sadaka Bin Mansur Hille hükümdarı (?, 1049 – Bağdat 1108). Selçuklu sultanı Melikşah tarafından kendisine, Dicle’nin sol kıyısında bulunan Benî Mezyed topraklarının emîrliği verildi. Basra’da mehdîliğini ilan eden Balba’nın isyanını bastırdı (1090).

Sultanın emriyle Bağdat askerî valisi Sadüddevle Gevherayin ile birlikte önemli görevlerde bulundu. Selçuklu sultanı Berkyaruk’un ilk zamanlarında kardeşi Muhammed’e karşı sultam tuttu. Sonra Muhammed tarafına geçerek onun adına hutbe okuttu (1101).

Berkyaruk’un Küfe valisini şehirden çıkarak Kûfe’yi aldı. Berkyaruk’un halife Mustahzır tarafından sultan ilan edilmesine rağmen onu tanımadı. Bir süre sonra desteklediği Muhammed’in sultan olmasıyle durumu kuvvetlendi.

Irak’ı, Hit ve Vasıt’ı (1104) aldı. Muhammed’in emriyle selçuklu Arslancıkoğlu İsmail’in hakimiyetinde bulunan Basra’yı alarak (1106) Altuntaş adlı adamını buraya vali tayin etti. Tekrit hakimi Keykubad’ı kendine bağladı. Muhammed’in ordusunun Tekrit’e yaklaşması üzerine Keykubad, şehri Sadaka’ya teslim etti.

Sadaka’nın gittikçe artan nüfuzu, Muhammed’i endişelendirdi ve ordusuyla Sadaka üstüne yürüdü; yapılan savaşta Sadaka öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir