Sadan Nedir?

Sadan Nedir,Nücum Bilimselnde (astroloji) Müşteri ve Zühre’ye verilen ad. «İki uğurlu yıldız» anlamına gelir. Karşıtı, «iki uğursuz yıldız» anlamına, Zühal ve Merih için kullanılan nahsan’dır. Müşteri’ye «en büyük uğur» anlamına sadi ekber denir.

Nücum Bilimselne göre her insanın bir yıldızı vardır; alınyazısma göre düzenlenmiştir. Bu gezegene bağlı olanlar yiğit, zarif, mutlu ve yumuşak huyludurlar. Zühre’ye de «küçük uğur» anlamına Sadi asgar denilir. Bu gezegene bağlı olanlar güzel, zarif, aşka eğilimli ve sanatkar olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir