Sadeddin Hamavi

Sadeddin Hamavi (Muhamed bin Müeyyed), iranlı mutasavvıf ve şair (Huma 1191 veya 1198 – Buhara 1252). Harizm’de Zehebiye-i Kübreviye tarikatına girdi. Bir süre bu bölgede kaldı, moğol saldırısı üzerine Suriye’ye gitti. Horasan’a dönerek Bahrabad’da yerleşti. Şiirlerinde tasavvuf konularını işler.

Daha çok rubai türünde başarı sağladı. Eserleri: Mahbubü’l-Evliya (Velilerin Sevgilisi); Nukuşu’l-Ervah (Ruhların Nakışları).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir