Sadlu Boyu

Sadlu Boyu Karakoyunluların menşei olan Ayakı oymaklarından biri. Oymak adım, XIV. yy.da kendisini yöneten Sad adında bir boy beyinden aldı. Sad’ın, Karakoyunlu ailesiyle akrababğı vardır. Bazı kaynaklar onun çocuklarının karakoyunlu hükümdarlarının amcaoğulları olduğunu bildirir.

Nahçivan ve Sürmeli bölgeleri Sadlu boyunun ilk yurduydu. Karakoyunlularm siyasi başarılarında bu boyun büyük yardımları oldu. Oymak bu devletin yıkılmasından sonra önce Akkoyunluların, sonra Safevilerin hizmetinde bulundu ve zamanla dağıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir