Sadreddin Muhammed bin İbrahim

Sadreddin Muhammed bin İbrahim (Molla Sadra da denir), iranlı kelam bilgini (Şiraz ?-Basra 1640). İsfahan’da Şeyh Behai ile emir Muhammed Bekir Damad’ın öğrencisi oldu.

Fars valisi Allahverdi Han tarafından Şiraz’da yeni yaptırılan medreseye çağırıldı. Burada müderrislik yaparak Ibni Sina’nın öğretilerini canlandırdı.

Sadreddin Muhammed bin İbrahim Eserleri

Ta’ti ber Müctehidin (Müçtehitlerde Kınama); El-Varidatü’l-Kalbiye (Gönü) İlhamları).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir