Sadrettin Celal Antel Kimdir,Hayatı,Eserleri

Sadrettin Celal Antel Kimdir, (1890-1954)-Pedagoji profesörü.

Sadrettin Celal Antel Hayatı

Şurayı Devlet reislerinden Mehmed Celaleddin Bey’in oğlu, ilk Türk tango bestekarı Necip Celal Antel’in ağabeysidir.

İstanbul’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptı.

Sonra yüksek öğrenim için Fransa’ya gitti.

Paris’te St. Cloud Yüksek Öğretmen Okulu’nda ve Sorbonne Üniversitelerinde okudu.

Paris’te bulunduğu sıralarda sosyalizm ve komünizm akımlarına katıldı.

1913’te yurda döndü, Adana Öğretmen Okulu Müdürlüğü yaptı.

1919 seçimlerine Türkiye Sosyalist Fırkasından İstanbul adayı olarak katıldı.

Bu seçimlerde Türkiye Sosyalist Fırkası hiç bir başarı kazanamadı.

Adaylardan Dr. Refik Nevzat 7 oy sağlamasına karşılık Sadrettin Celal bir tek oy dahi alamadı.

Türkiye Sosyalist Fırkası’nın önderi durumunda İştirakçi Hilmi bulunuyordu.

Daha sonra Sadrettin Celal, fırkayı Hilmi’nin diktatörlüğünden kurtarmak için mücadeleye geçti.

Fakat, Hüseyin Hilmi’nin esrarengiz bir şekilde öldürülmesinden sonra Sadrettin Celal ve arkadaşları T.S. Fırkası’nı dağılmaktan ve yok olmaktan kurtaramadılar.

1921 yılında Marksist fikirleri savunan Aydınlık dergisini çıkardı.

1935 yılından sonra Sadrettin Celal İstanbul Üniversitesi Pedagoji kürsüsü profesörlüğünde bulundu.

Bu arada bazı dergilerde ve Tan gazetesine yazılar yazdı.

Sadrettin Celal Antel Eserleri

  • Yeni Terbiye ve Tedriz (1931).
  • Test Usulü (1932).
  • Pedagoji (1936).
  • Maarifimiz ve Meseleleri (1939).
  • Umumi Didaktik (1952).
  • Terbiyede Ölçü (1955).
  • Oto-Didaktik Ders Materyelleri Ve Büyük Ressamlar, Decroly Usülü (tercüme 1926).
  • Yarının Mektepleri (tercüme 1938).
  • Hocanın Eşeği (Tiyatro oyunu Robert de Flers’den 1928).
  • Ben Hazretleri (Okul Oyunu).

Bir cevap yazın