Sadri Ertem Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Sadri Ertem Kimdir Türk hikâyeci, romancı ve gazetecisi (İstanbul 1889-1943).

Sadri Ertem Hayatı

Mevlevi şairlerinden Hasbî Dedenin torunu.

Babası binbaşı İbrahim Ethem ile Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerini dolaştı.

Üsküdar Askerî rüştiyesinde, Üsküdar idadisinde okudu.

Dârülfünun Felsefe bölümünü bitirdi.

Kurtuluş savaşma 1920’de yedek subay olarak katıldı.

1919-1920 Yıllarında Ankara’da yayınlanan Kuvayi Milliye ve Yeni Gün gazetelerinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

Cumhuriyetten sonra Son Telgraf gazetesinde siyasî başyazılar yazdı.

Bu yazılarında ileri sürdüğü düşüncelerden dolayı istiklâl mahkemesinde yargılandı.

Suçsuz olduğu anlaşıldı.

Beraat ettikten sonra başta Vakit olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve hikâyeler yayınladı.

Ankara ve İstanbul’daki bazı okullarda felsefe öğretmenliği yaptı.

1939’da Kütahya milletvekili olarak T.B.M.M.’ye girdi. Genel olarak sosyal konuları işlediği eserleriyle türk edebiyatında küçük hikâyenin belli başlı temsilcilerinden oldu.

Sadri Ertem Eserleri

Çıkrıklar Durunca (roman, 1931), Silindir Şapka Giyen Köylü (hikâyeler, 1933), Bacayı İndir, Bacayı Kaldır (hikâyeler, 1933), Bir Varmış, Bir Yokmuş (hikâyeler, 1933), Korku (hikâyeler, 1934), Düşkünler (roman, 1935); Bay Virgül (hikâyeler, 1935); Bir Şehrin Ruhu (hikâyeler, 1938); Yol Arkadaşları (roman-gezi 1945). Edebî eserlerinden başka siyasî, sosyal konulardaki incelemeleri ve gezi hatıraları da kitap halinde basılmıştır.

Bir cevap yazın