Safed – İsrail

Safed İsrail devletinde şehir, Yukarı Ce-lile’de, Taberiye gölünün kuzeybatısında; 14 900nüf. Sayfiye merkezi. XVI. yy.dan kalma sinagoglar.

Safed Tarihi

Şehir II. yy.da kuruldu. Kıyı bölgeleri haçlılar tarafından Şam emirleri ve Eyyubilere karşı savunmak için müstahkem mevki haline getirildi, özellikle Akka’nın savunmasında önem kazandı. Haçlılar burada b ir hisar yaptılar ve idaresini Templier şövalyelerine bıraktılar (1140).

Salahaddin Eyyubi, Hıttin’de haçlıları yendikten sonra (1187), Safed üstüne yürüdü, şehri kuşattı. Beş haftalık bir savaştan sonra şehir Eyyubilerin eline geçti (1188).

Eyyubiler, stratejik durumu yüzünden Safed’e çok önem verdiler ve onu ordugah haline getirdiler; fakat haçlıların Safed’i tekrar ele geçirmesinden korkarak kaleyi yıktılar (1220).

Şam sultanı Salih İsmail, Mısır sultam olan yeğenine karşı haçlılarla anlaştı ve Safed’i Templier şövalyelerine verdi. 1224’te Harizmlilerin çıkardığı karışıklıklar sırasında Mısır sultanı Baybars Safed’i aldı (1266). Bütün askerler kılıçtan geçirildi. Baybars şehri yeniden yaptırdı.

Safed, Memlûklar devrinde de önemli bir şehirdi. Bir kültür merkezi olarak Akka ve bütün Celile’yi içine alan İdari bölümün başşehri oldu.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinde Safed, osmanlı yönetimine geçti (1516). XVII. yy.da Şam eyaletine bağlandı ve sancak merkezi oldu.

1759 Depreminde yıkıldı. 1779’da Napolyon Bonapart’ın eline geçti. Bonapart şehrin yönetimini Şeyh Zahir’in oğullarından birine verdi. Bonapart’ın çekilmesinden sonra Cezzar Abmed Paşa, Safed’i ele geçirerek tahrip etti. 1819 ve 1873 depremlerinde harap oldu.

Osmanlıların İdari ıslahatından sonra Safed, Akka sancağına bağlı bir kaza merkezi oldu (1880). Birinci Dünya savaşından sonra Osmanlı devletinin elinden çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir