Saffet Arıkan Kimdir

Saffet Arıkan Kimdir Türk siyaset adamı ve asker (1888-1947).

Saffet Arıkan Hayatı

Saffet Arıkan,Türk siyaset adamı ve asker (1888-1947)

Harp akademisinden kurmay yüzbaşı olarak çıktı (1910).

Yemen kumandanlığında bulundu.

Birinci Dünya savaşında III. tümen kurmay başkanlığına getirildi.

Çanakkale ve Kereviztepe savaşlarına ve Almanya dönüşünde Bakû seferine katıldı.

Sadrazam ve Harbiye nazırı izzet Paşanın başyaverliğini yaptı.

İstanbul’un işgaline kadar (1920) birinci ordu müfettişi olarak kaldı.

Kurtuluş savaşında görev aldı.

Garp cephesi kurmay başkanlığına getirildi.

Moskova ataşemiliterliğine atandı.

C.H.P. genel sekreteri (1925-1931), Millî Eğitim bakanı (1935-1938), Millî Savunma bakanı (1940-1941), Berlin büyükelçisi (1942-1944) görevlerinde bulundu.

Köy öğretmen okullarını kurdu.

Bir cevap yazın