Safiyyüddin Urmevi Kimdir?

Safiyyüddin Urmevi Kimdir,Arap musiki bilgini ve yazarı (öl. 1294).

Safiyüddin Urmevi Hayatı Kısaca

Ailesi urmiyelidir. Kendisi Bağdat’ta yaşadı. Son abbasî halifesi Mutasım’ın nedimi olarak sarayda bulundu halifenin yem kurdurduğu kütüphanenin müdürlüğünü yaptı. Müstensihlik ve hat sanatıyla de uğraştı.

Moğol akutlarından sonra musikideki ünü yüzünden Hulâgu’nun yanına girdi (1258). Sarayda ud çaldı. Hulâgu, Safiyeddin’e, Bağdat’ın devlet gelirinden 10 000 dinarlık maaş bağlandı.

Moğol veziri (sahibi divan) Şemseddin Güveynî’nin oğulları Bahaddin Muhammed (öl. 1279) ve Şerafeddin Harun’a (öl. 1286) mürebbîlik yaptı. Vezirin isteğiyle İnşa divanı görevine getirildi. Bahaeddin Muhammed ile İsfahan’a gitti.

Safiyyüddin Urmevi Eserleri

Risalet’üş-Şercfiyc (Şerefiye Risalesi); Kitab’ül-Edvar (Musiki Makamları Kitabı); Fi Ulum il Aruz ve’l-Kavafi vc’l Bedi (Aruz, Kafiyeler vc Estetik Bilgileri Hakkında).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir