Safranbolulu Mehmed Fehmi Efendi Kimdir,Hayatı

Safranbolulu Mehmed Fehmi Efendi Türk din bilgini (Safranbolu 1864-İstanbul 1943).

Beyazıt camii dersiâmlarından Ismail Necati Efendinin oğlu.

Babasından ders görerek icazet aldı (1892).

Rüus imtihanını kazanarak Beyazit camiinde eğretime başladı (-902).

Derecesi iptida-yı hariç ve hareketi hariçe yükseldi. Süleymaniye medresesi fıkıh usulü müderrisliğine getirildi (1914).

Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1915-1918). Dârülhilâfetilâliye medresesine müderris oldu (1918).

Medresetülvaizin ve Medresetülmütahassisinde. ders verdi.

Darülfünunun Hukuk ve ilâhıyat kürsülerinde, Mülkiye mektebinde fıkıh ve mecelle müderrisliğinde bulundu.

Daha sonra Meşihatı İslâmiye Ders Vekâleti üyeliğine tayin edildi.

İstanbul müftüsü seçildi (1921).

Mülkiye’de okuttuğu derslerden bir bölümü Hikmeti Hukuku islâmiye adı altında yayımlandı.

Bir cevap yazın