Sagalassos Antik Kenti,Özellikleri,Tarihi

Sagalassos Antik Kenti Özellikleri,Tarihi ,Anadolu’da (Pisidia bölgesi) şehir. Bugün Ağlasun.

Sagalassos Antik Kenti Özellikleri,Tarihi
Sagalassos Antik Kenti ,Anadolu’da (Pisidia bölgesi) şehir. Bugün Ağlasun. Şehrin adı tipik bir Anadolu kavmine aittir ve eskiden beri bu adla tanınır.

Şehrin adı tipik bir Anadolu kavmine aittir ve eskiden beri bu adla tanınır.

Sagalassos, Göller bölgesinden güneye inen geçide hakim bir dağ terası üzerinde kuruldu.

Şehrin en eski kavmi Solymlardır.

M.ö. 560-546’da Lydia, 546’dan sonra pers hakimiyeti altına giren şehir, Birinci satraplığa bağlandı.

Büyük İskender M.Ö. 334’te şehri ele geçirdi.

M.ö. 307’de Antigonos’un ölümü üzerine Lysimakhos’a (301), Lysimakhos’tan sonra da Seleukos’un eline geçti (281).

Antiokhos III’ün Bergama (Bergamos) ve müttefiklerine karşı yenilgisi üzerine yapılan Apameia antlaşmasında Sagalassos Bergama krallığına bırakıldı.

Bergama kralı Attalos III’ün M.ö. 133’teki vasiyeti üzerine Roma imparatorluğuna bağlandı ve Asya eyaletlerinin kurulması üzerine uzun süre Roma’nın yönetiminde kaldı.

M.ö. 36’da Roma imparatorluğunun Doğu kısmına hakim olan Antonius, Psidia ve Pamphylia’yı Galatia kralı Amyntas’a verdi; bu durum M.ö. 25 yılma kadar devam etti.

Sagalassos, Amyntas’ın krallığı devrinde önemli bir şehirdi.

ilk sikkeleri de bu devirde basıldı.

Amyntas’ın krallığı imparator Augustus tarafından Galatia eyaleti haline getirildikten sonra şehir ilerledi ve en parlak devrini II-III yy.da yaşadı, imparator Claudius II Gothicus (268-270) devrindeyse en yüksek seviyeye ulaştı.

395’te Roma imparatorluğu ikiye bölününce, bölge Doğu Roma (Bizans) sınırları içine alındı

Şehrin kurulmuş olduğu teras «T» harfi şeklinde üç kol meydana getirir.

200-300 m genişliğinde olan terasın orta kolu güneye doğru alçalır ve sarp bir yamaçla son bulur.

Sagallassos’un tabii durumu korunmaya elverişlidir.

Güney terasın ucunu büyük taşlardan yapılmış surlar çevirir.

Bu sur aynı zamanda Antoninus tapınağının bulunduğu terası destekler.

Şehrin en güney ucunda Antoninus tapınağı vardır.

Bu tapınak geniş bir yol ve iki kuleyle kuzeye bağlanır.

Yolun sonunda çeşme binası ve bunun kuzeyindeki yamaçta Odeon yer alır.

Aşağı agoranın sağında ve solunda büyük binalar vardır.

Yol, çeşme binasından sonra doğuya gider, büyük kapıya ulaştıktan sonra kuzeye, Yukarı agora ve tiyatroya yünelir.

Tiyatro, tabii bir yamaçta kurulmuştur.

Evler genellikle kaybolmuş olduğundan bunlar hakkında bir bilgi yoktur.

Sagalassos’ta,yapılar, arazinin durumuna uyacak şekilde yerleştirBilimselştir.

Şehir, kuzey-güney doğrultusunda bir ana eksen üzerindedir,Binalar bu eksenin çevresinde yer alır.

Teraslar por tiklerle süslüdür.

Umumi binalar toplu haldedir.

Bir cevap yazın