Sagay Türkleri

Sagay Türkleri Abakan (veya Yenisey) Türklerine (bugün Hakaslar) bağlı olan bir Türk boyu. Minusinsk eyaleti havzasının güneybatısında, Askıs ırmağından, Yenisey’in bir kolu olan Abakan’ın üst mecrasına kadar uzanan bölgede yaşarlar. W. Radlof, Sagayları 2 166 kişi olarak göstermişti.

1858’de yapılan nüfus sayımında 11 721 olduğu tespit edildi. Bugün sayıları yaklaşık olarak 27 000’dir. Tarımı ve avcılıkla geçinirler. Sagayların başlıca soyları şunlardır: Sagay, Turan, Sarig, Irgıt, Eçıg, Kuy, Aba, Çoda, Kırgız, Çettipürü (yedi kurt), Yüz Sagay, Tom Sagay.

Sagayların Kırgız Türklerinden geldiği sanılır.
Sagaylar, hıristiyan dinine bağlıdır. Bununla birlikte gelenek ve göreneklerinin büyük bir kısmım, özellikle eski dinlerini (Şamanlık) bugün de korurlar.

Sagayların konuştukları şive, Hakaslara bağlı diğer türk boylarının diline çok yakındır; fakat birtakım fonetik değişmeler vardır. Sagayların klasik yazı dilleri ve edebiyatları yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir