Sağırlık

Sağırlık (sağır’dan sağır-lık). Patol. işitme duyusunun ileri derecede azalması veya yok olması.
Konuşma sağırlığı, konuşulan dili anlamama afazisi.

Müzik sağırlığı, müzik seslerini tanımama afezisi.

Sağırlık iki çeşittir:

1. ses titreşimlerinin iç kulağa ulaşmamasından ileri gelen iletim sağırlığı.

2. iç kulağın işitme sinir ve merkezlerinin titreşimleri algılayamamasından ileri gelen algılama sağırlığı.

İletim sağırlığının sebepleri dış kulak veya orta kulaktaki doğuştan şekil bozukluktan, kulağın kulak kiriyle tıkanması, dış kulak iltihabı, had veya müzmin orta kulak iltihabı, veremli kulak iltihabı, otosponjiyoz, ilkel kulak zarı sklerozu.

Algılama sağırlığının sebepleri: orta kulak iltihabının iç kulağa yayılması, işitme siniri iltihabı (menenjit, kabakulak), iltihaplı nevritler, iç kulakta frengi, damar bozuklukları (spazmlar, tıkanmalar veya kanamalar), işitme siniri urları, dolambaç travmaları (kırıklar, baş sarsıntıları), ses travmaları (meslek hastalıkları), ilkel dolambaç sklerozu, yaşlılık sklerozu.

Sağırlığın Cerrahi Tedavisi

İşitme, çevreden gelen ses titreşimlerinin salyangoz içindeki Corti hücrelerinden meydana gelen alıcı aygıta geçmesi olayıdır.

Corti hücrelerine ulaşan ses titreşimleri burada işitme siniri tarafından alınarak sinir akımına dönüştürülür, işitme siniri bu akımı önce soğanilik çekirdeklerine, oradan da beyin kabuğuna götürür; akım beyin kabuğunda duyu haline geçer.

Sadece ses iletim organındaki bozukluklardan ileri gelen sağırlıklar cerrahi yoldan tedavi edilebilir.

Ses iletim organı orta kulaktır; burada dört önemli kısım bulunur: titreşebilen kulakzarı, ses dalgalarını iç kulaktaki sıvıya ulaştıran kemikçikler zinciri (çekiç, örs, üzengi), oval ve yuvarlak pencereler (oval olanı üzengi kemiğini kavrar.

Yuvarlak olanı ise denge supabı ödevi yapar) ve nihayet orta kulak ile atmosfer basına arasında denge sağlayan östaki borusu.
İletim sağırlığı her zaman katıksız değildir.

Çoğu zaman buna az veya çok şiddetli bir iç kulak salyangozu yetersizliği eklenir; bu yetersizlik ağır olursa ameliyata engel teşkil edebilir.

Sağırlık cerrahisi, iki sebepten dolayı son yirmi yıl içinde büyük ilerlemeler kaydetti: birincisi sistemli bir şekilde antibiyotik verilerek enfeksiyon tehlikesinin önlenmesi, İkincisi ameliyat sırasında büyültücü özel optik aletlerin kullanılmasıdır.

6 ile 40 defa büyüten büyüteç-mikroskop, kolay ve iyi şartlar içinde ameliyatı sağlar.

Bu alet şimdi bütün kulak ameliyatlarında kullanılmaktadır.

Klinik, radyolojik ve odyometrik muayene ile, orta kulaktaki bozukluklardan ileri gelen sağırlıklar üç çeşide ayrılır:

1. otosponjiyoz.

2. kulak iltihaplarından.

3. doğuştan şekil bozuklukları ve aplaziler.

Otosponjiyoz

Sebebi ve patojenisi henüz bilinmeyen bir hastalıktır, üzengi kemiğiyle oval pencere arasındaki eklemin ankilozu ile belirir.

Ankiloz yüzünden üzengi kemiğinin oval pencere içindeki piston hareketleri engellenir ve ses dalgasının iletimi durur.

1920’de A. Sourdille, dolambaca dışarıdan titreşimleri alacak şekilde yeni bir pencere açılması ve pencerenin ince bir deri parçasıyla kapatılması fikrini ileri sürdü.

Fenestrasyon adını alan bu ameliyat 1942’de J. Lempert tarafından yeniden ele alındı ve bastileştirildi. Havadaki ses titreşimleri bu yeni pencereyi kapayan zar yoluyla doğrudan doğruya iç kulağa iletilir.

Miot 1890’da, alman hekimlerinin fikirlerinden yararlanarak ve kulakzarından girerek doğrudan doğruya ankilozlu üzengi kemiğine hareket verdi.

Üzengiyi oynatma ameliyatı 1950’de S. Rosen tarfından yeniden ele alındı ve yeni kurallara bağlandı.

Bu metotta kulakzarı dış kulak yolu derisiyle birlikte yerinden çıkarılır ve ankiloz giderildikten sonra bu kısım zedelenmeden tekrar yerine konur.

O zamandan beri büyüteç-mikroskobun kullanılması, üzengi-oval pencere ankilozu ameliyatını çok geliştirdi.

Ankilozun dolaylı ve basit yoldan giderilmesi ameliyatının yerini, piston hareketlerini de sağlayacak şekilde ankilozlu üzengi tabanının çepeçevre kırılması ameliyatı aldı.

Ama birçok olayda kırılan parçaların tekrar yapışmasıyla ankilozun yeniden meydana geldiği görüldü.

Bundan dolayı üzengiden oval pencereye ses iletme sistemi yerine, kulağa aynı görevi yapan yabancı maddeler yerleştirme usulleri geliştirildi.

Bunun için ileri sürülen metotlar çeşitlidir:

Üzenginin tamamen çıkarılması, oval pencerenin bir toplardamar parçasıyla kapatılması ve bunun üzerine örs kemiğine bitişecek bir politen tüpünün yerleştirilmesi (tüp koyacak yerde üzengi kemiğinin iki kolundan birini alıkoyarak damar parçasını bunun üzerine yapıştırmak da mümkündür).

Üzenginin çıkarılması, madeni bir telle örs kemiğine bağlanan bağ dokusu parçasının oval pencereye yerleştirilmesi; üzengi kemiği kollarının çıkarılması, tabanının açılması ve bu açıklıktan iç kulağa girmek üzere Örse tutturulmuş bir Teflon pistonunun yerleştirilmesi.

Bazı cerrahlar bu açıklığı, üzerine piston dayanan bir toplardamar parçasıyla kapatır.

Bu ameliyatlar yeniden ankiloz tehlikesi yaratmamakta ve çok iyi sonuç vermektedir.

Kulak iltihaplarından ileri gelen sağırlıklar, orta kulağın yeni baştan yapımıyla cerrahi olarak tedavi edilir.

Timpanoplasti denilen bu ameliyat belli devrelerle yapılan birçok müdahaleyi gerektirir.

Bir cevap yazın