Şah Ünvanı Nedir,Kimlere Verilir

Şah Ünvanı,Bir ülkeyi yöneten, o zamanın din inançlarına göre elinde tanrısal yetkiler bulunan kimse demektir. Eski îran hükümdarları kelimeyi bu anlamda kullanıyordu.

Şah Ünvanı Kimlere Verilir

Zamanla kelime birtakım değişikliklere uğrayarak şah biçimine girdi Şah kelimesini bugünkü anlamda tanımlayan, eski İran’da hükümdarlara verilen bir unvan olduğunu ileri sürerek şiire sokan iran şairi Firdevsî’dir.

Eski İran tarihini, masallarını konu edinen eserine Şehname adını veren Firdevsî’den sonra şah kelimesi bütün İslâm ülkelerine yayıldı.

X. yy.dan sonra bütün İran hükümdarlarına şah dendi. İran’da şiî mezhebinin benimsenişinden sonra şah kelimesi bir din kavramı niteliği de kazandı.

Devletin başında bulunan hükümdar, hem siyasi, hem dinî yetkileri elinde bulundurduğu için şah kelimesi iki anlamda kullanılmağa başlandı.

Bugün İran da Pers imparatorluğunun kurucusu Büyük Dâra’dan (M. ö. 535) son hükümdara kadar gelen bütün devlet başkanlarına şah unvanı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir