Sahayifü’l-Ahbar

Sahayifü’l-Ahbar (Haberlerin Sayfaları), müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendinin tarihi.

Sahayifü’l Ahbar fi Vakayi’l-A’sar (Yüzyılların Olayları Hakkında Haberlerin Sayfaları) veya Cami’üd-Düvel (Devletleri Toplayan) adlarıyla de tanınır.

Müneccim başının eserine bu adlardan hangisini verdiği kesin olarak bilinmiyor; fakat birincisini verdiği sanılıyor.

Eser «günün gerçekleri bölümleri», «tarih kelimesinin anlamı», «tarih biliminin tanımı» konusu ve tarihçide bulunması gereken niteliklerin belirtilmesiyle başlar.

Ayrıca başlangıç kısmında, bu kitabı yazarken başvurduğu 72 kaynağın adı verilir.

Müneccim başı, çağın geleneğine uyarak eserinin büyük kısmını İslam tarihine ayırmıştır.

Kitapta İslamlığın doğuşundan 1672’ye kadar kurulan İslam devletleri hakkında bilgiler ve avrupa ve bizans tarihiyle ilgili açıklamalar vardır.

Arapça yazılan eser, Ahmed III zamanında sadrazam Damat İbrahim Paşanın emriyle içlerinde şair Nedim’in de bulunduğu bir kurul tarafından Türkçeye çevrildi; 1868’de üç cilt halinde basıldı.

Bir cevap yazın