Sahip Ata Külliyesi,Özellikleri

Sahip Ata Külliyesi,Konya’da mescit, türbe, hankah ve hamamdan meydana gelen külliye.

Sahip Ata Külliyesi Özellikleri

Selçuklu vezirlerinden Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından mimar Abdullah oğlu Kelûk’a yaptırıldı (1258-1283).

Sahip Ata Külliyesi
Sahip Ata Külliyesi,Konya’da mescit, türbe, hankah ve hamamdan meydana gelen külliye.

Mescide kuzeydeki kapıdan girilir.

Kapının üzerinde iki minare vardır.

Bunlardan soldaki yıkılmıştır; sağdakinin küçük bir kısmı ayaktadır.

Kapı, kesme taş ve mermerden örülmüştür.

Binadan, üzeri açık geniş bir avluya, avludan da bir kapı ile esas mescide girilir.

Bugünkü mescit binası, geçirdiği yangından sonra tekrar yapılmış ve üzeri ahşap çatıyla örtülmüştür; mihrabı, mozaik çinilerle süslüdür.

Mihrabın solundaki küçük bir kapıdan türbeye geçilir.

Türbe, tonoz örtülü bir koridorla sandukaların bulunduğu kubbeli bir salondan meydana gelir.

Türbenin altında hankahtan basamaklarla inilen bir mezar odası vardır.

Türbeden hankaha çini işlemeli bir pencere ve bir kapı açılır.

Hankah salonu, tuğla mozaikle örülmüş yüksek bir kubbeyle örtülüdür.

Batısında ve güneyinde tonoz kubbeli eyvanlar vardır.

Duvarlar yer yer çinilerle kaplıdır.

Hankahın doğusunda bulunan hamam çok harap durumdadır.

Bir cevap yazın