Sahne-i Osmani

 Sahne-i Osmani veya Sahneyi Osmaniye, İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul’da kurulan tiyatro topluluğu. Burhanettin Beyin (Tepsi) ve Müzei Hümayun müdürü Hamdi Bey ile Ayan meclisi üyesi Ekrem Beyin çalışmalanyla kuruldu. Türkiye’de bir edebi kurulu olan ilk tiyatrodur.

Recaizade Mahmud Ekrem’in başkan olduğu bu kurulun üyeleri şunlardı: Ahmed Hikmet (Müftüoğlu), İsmail Müştak (Mayakon), Cenab Şahabeddin, Hüseyin Cahid (Yalçın), Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Halid Ziya (Uşaklıgil), Server Cemal, İzzet Melih (Devrim), Vahit, Ali Kemal, Mehmed Rauf.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir