Saib İbrahim Paşa

Saib İbrahim Paşa Türk devlet adamı (? – İstanbul 1848). Divan kaleminden yetişti. Kethüda katibi vekili oldu (1807). Sonra beylikçi görevine getirildi (1809). Bir süre açıkta kaldıktan sonra cebehane nazırı, daha sonra gümrük emini (1823). darphane emini (1825) ve yeniçeri katibi oldu.

1828’de Orduyu Hümayunda kethüdayı sadaret ve riyaset görevlerine getirildi. Yenişehir defterdarlığı, Şumnu ordusu nazırlığı gibi görevlerde bulundu.

Çavuşbaşı ve askeri masraflar nazırı (1829), Mısır Orduyu Hümayununda kethüdayı sadrı ali (1832), daha sonra defter emini (1837) dava nazırı, maliye nazırı (1839), Hazinei Mukataat defterdarı (1840), Karadeniz boğazı muhafızı, Saruhan ve Karesi valisi (1842), Meclisi Vala azası oldu (1847).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir