Said bin Yusuf el-Henseli Kimdir,Hayatı

Said bin Yusuf el-Henseli Henseliye adlı tarikatın kurucusu (öl. Marakeş 1702).

Said bin Yusuf el-Henseli Hayatı

Bir murabıt ailesindendir.

Gençliğini Fas’taki tekke ve zaviyeleri dolaşarak geçirdi.

Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret için Medine’ye gitti.

Burada uzun süre kaldı.

Sonra Kahire’ye gitti ve Şeyh Sultan’ın yanında tasavvuf öğrenimi gördü.

Bir süre sonra Dimyat’a giderek Sidi İsa el-Cüneydi’nin müridi oldu.

Marakeş yolu üzerinde Vaddi Dera’da müritleri için bir zaviye kurdu.

Kurduğu tarikat kısa bir süre içinde Konstantin vilayeti ve Fas’ın Yukarı Atlas bölgesinde yayıldı.

Bir cevap yazın