Said Halim Paşa Kimdir,Hayatı

Said Halim Paşa Kimdir ,Türk devlet adamı (Kahire 1863-Roma 1921).

Said Halim Paşa Hayatı

Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın torunu ve Halim Paşanın oğlu.

Avrupa’da öğrenim gördü.

1888’de mirimiran rütbesiyle Şûrayı Devlet azalığına getirildi.

1908’den sonra Yeniköy Belediye dairesi reisi ve Cemiyeti Umumiyeyi Belediye ikinci reisi seçildi.

1911’de Mahmud Şevket Paşa kabinesinde Şûrayı Devlet reisi ve üç gün sonra hariciye nazırı oldu.

1913’te Mahmud Şevket Paşanın öldürülmesi üzerine sadrazamlığa getirildi.

Türkiye’nin Birinci Dünya savaşına girmesine karşı çıktı; Türkiye savaşa girince görevinden ayrıldı.

Mütarekeden sonra ingilizler tarafından Malta’ya sürüldü.

Sonra serbest bırakıldı ve Roma’ya gitti.

Burada bir ermeni komitacı tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın