Şair Ali Kimdir,Hayatı

Şair Ali Kimdir Şair (XIII. yy.).

Şair Ali Hayatı

Türk edebiyatının en eski Yusuf ile Züleyha hikâyesi olan Kıssa-i Yusuf adlı eseri yazdı (1232).

Eser edebi değerinden çok dil bakımından önemlidir, ancak şimdiye kadar hangi eski Türk şivesine ait olduğu kesinlikle tayin edilemedi.

Müşterek Orta Asya Türk yazı dili ile Batı Türkistan’da yazılmış olabileceği söylenebilir.

Berlin ve Dresden kütüphanelerinde yazma nüshaları olan bu eser, 1917 yılında alman şarkiyatçılarından C. Brockelmann tarafından yayınlandı. C. Brockelmann eserin dilini Eski Osmanlı (Anadolu) Türkçesi olarak kabul eder.

Bir cevap yazın