Şair Evlenmesi Nedir,Konusu,Özellikleri | Kültür,Sanat |

Şair Evlenmesi Nedir İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümân-ı Ahvâl’de tefrika edilen (1860, 1983) bir perdelik komedisi.

Önce Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlandı, sonra kitap olarak basıldı.

Şair Evlenmesi, gençlerin birbirlerini görmeden, aracılarla evlenmesinin sakıncalarını anlatır.

Genç bir şairin sevdiği kızla evlenmesi kararlaştınlmıştır; ailesi, sağdıç hanımın, yenge kadının ve imamın yardımlarıyla bir düzen kurarak, şaire sevdiği kız yerine onun çirkin, evde kalmış, huysuz ablasını nikahlarlar.

Şair, sevdiği kızdan başkasını istemediğini bildirir ama, düzeni kuran sağdıç hanım, imamla mahalle kahvesinde bulunan halka haber yollar ve onlar gelince, nikahın artık bozulamayacağmda direnirler.

Durumu öğrenen şairin arkadaşları imama rüşvet yedirerek şairi kurtarırlar.

Şair Evlenmesi, Türk tiyatrosunun ilk eseridir.

Ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi mahalli sanatlardan yararlanarak, yeni bir gerçekçiliği başlatır.

Piyes, abartmalı bir çizgiyle gelişir; şahıslardan çok genel tipler üstünde durur, şahıs adları onların temsil ettiği role uygundur.

Şahıslar bağlı oldukları toplum katlarının gerektirdiği biçimde konuşurlar.

Bu, yazarın, konuyu işlerken halkı göz önünde tuttuğunu gösterir.

Ayrıca noktalama işaretleri ilk defa bu eserde kullanılmış ve tiyatro terimleri hakkında da Türkçe karşılıklar kullanılmıştır.

Bir cevap yazın