Sakal-ı Şerif

Sakal-ı Şerif Sakalı Şerif, Hz. Muhammed’in sakalından alınan ve küçük bir şişe içine konduktan sonra, altın kutular ve atlas bohçalar içinde saklanan teller.

Sakalı Şerif, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıktı.

Sakalından alman teller küçük şişeler içine konarak İslam ülkelerindeki bazı camilere dağıtıldı.

Ramazan ayının on beşinden sonra camilerde halka gösterilir, halk sıralanır, birer birer önünden geçerken şişeyi öper veya ona yüzünü sürer.

İslam dinine bu inancın nereden girdiği kesinlikle bilinmiyor.

Islam dininde bazı eşyanın kutsal sayılması geleneği vardır.

Ancak, o eşyaya karşı aşırı bağlılık göstererek törenler düzenlemek söz konusu değildir.

Sakalı Şerif töreninin, dinin özüyle, ilkeleriyle en küçük bir ilgisi yoktur.

Bazı din bilginleri ve mutasavvıflar Sakalı Şerife de, onun için düzenlenen törenlere de önem vermezler.

Sakalı Şerifin ortaya çıkışında iki önemli etki olabilir.

Bu teller para ile (eskiden altın karşılığı) satıldığı için bazı arapların bunu bir kazanç vesilesi yaptığı düşünülebilir veya eşyanın kutsallığına ve tanrısallığına dayanan islam öncesi inançların İslamlığa etkisi olarak ele alınabilir.

Hz. Muhammed’in yaşadığı süre içinde sakalını kesip saklama geleneği yoktu, ölümünden sonra bütün sakalının kesilerek şişelere saklandığını bildiren bir belge de bilinmiyor.

Bugün, camilerde saklanan Sakalı Şeriflerin menşeini gösterecek bir belge olmadığından Sakalı Şeriflerin Hz. Muhammed’e ait olup olmadığı tartışma konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir