Sakalibe Nedir?

Sakalibe Nedir,Sakalibe (ar. şiklab ve şiklabi’den şakalibe). Tar. Ortaçağ arap coğrafyacılarına göre İstanbul ile Bulgar ülkeleri arasında yaşayan çeşitli milletlerden göçebe kavimlere verilen ad.
Endülüs müslüman devletinde çeşitli saray hizmetlerinde ve harem dairelerinde görev alan yabancı esirlere verilen ad.

Endülüs İslam devletinde kullanılan esirler Karadeniz kıyılarından, Lombardiya, frank ülkeleri ve Galiçya’dan getiriliyordu.

Bunlar Endülüs’te müslüman oluyor, Arapça öğreniyorlardı. Halife Abdurrahman III devrinde Ispanya’daki slavların sayısı çok arttı. Esir olmalarına rağmen yüksek sivil görevlere ve askeri kumandanlıklara getirildiler.

Aralarından ünlü yazarlar, şairler çıktı. Bunlardan biri olan Habibü’l – Siklabi, Endülüs slavlarını öven bir kitap yazdı. Abdurrahman III, kral Leon’a karşı açtığı seferin kumandanlığını slav Necde’ye verdi (939).

Abdurrahman’ın halefi Hakem II devrinde, slavlar hükümet üstündeki etkilerini sürdürdüler. Faikul Nizami ve doğancı başı Cevher adında iki İslav hadım, Hakem II’nin ölümünden sonra çocuk olan veliahtı başa geçirmek istemediler.

Sarayda kendi taraftarları olan binden fazla hadım slav vardı. Onların saray üstündeki etkisi vezir Mushafi ve İbni Ebi amir tarafından güçlükle önlendi.

İspanya Emevi hilafetinin çöküş devri süresince çeşitli entrikalara karışan slavların XI. yy.da en tanınmış reisleri Hadım Hayran idi. Müslümanlığı kabul eden bu slavlar zamanla halk kalabalığı içinde eridiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir