Sakarimetre Cihazı Nedir

Sakarimetre Cihazı Nedir ,Sakarimetre (fr. saccharimetre’deri). Kim. Bir sıvıda çözelti halinde bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan cihaz.

Çözelti halindeki etkin maddelerin döndürme gücünü ölçmeye yarayan aletlere, şekerin doz tayininde kullanıldığı için sakarimetre adı verilir.

Sakarimetre1er, aralarına incelenecek maddenin konduğu bir polarıcı ve bir analizleyici ile bir polariskoptan meydana gelir; madde polariskoptaki dürbünle gözlenir.

Polarma düzleminin dönüşü, ya polarıcıyı veya analizleyiciyi döndürerek (Biot polarimetresi, Wild polaristrobo metresi) ya da polarıcı ile analizleyici arasına, kendi dönüşüyle şekerli maddelerin dönüşünü etkisiz kılan kuvars prizmaları yerleştirerek (güneş sakarimetresi, yarı gölgeli sakarimetre) denkleştirilir.

Güneş sakarimetresinde denkleştirme, kalınlığı sürekli bir şekilde değişebilen ve ışığı sola çeviren eksene dik bir kuvars levhasıyla yapılır.

Bu denkleştirici, ışığı sola çeviren kuvarstan yapılmış eşit açılı iki ince prizmadan meydana gelir; bunlardan biri sabittir, diğeri ayrıtına dik olarak yer değiştirebilir.

Sakrimetrelerin yapılış ilkesi, çeşitli şekerlerin döndürme güçlerinin kuvarsınkine çok yakın olmasına dayanır.

Bu şekilde, sodyumun sarı ışığı için gerçekleştirilen denkleşiltirilme diğer renkler için de aynı şekilde sakarimetreler bir beyaz ışık kaynağıyla aydınlatılarak şeker dozunun belirlenmesinde kullanılabilir.

Bir cevap yazın