Saksonca Nedir

Saksonca Nedir,Germen lehçeleri bütünü.

Saksonca adı verilen bütün lehçeler batı germen diline girer ve hepsi M. S. 150 yılından itibaren Elbe kıyılarına yerleşen germen kabilesinin (latin tarihçilerinin saksonlar adını verdiği halk) konuştuğu lehçeden doğar.

Angllar ve Jütlerle birleşen Saksonların bir ismi V. yy.da Büyük Britanya’ya yerleşti.

Saksonlar, Manş (Essex, Middlesex, Sussex, Wessex) ve Thames kıyılarını işgal ettiler.

Bu birleşmenin dili olan Anglosaksonca veya daha doğrusu Eski İngilizce, çeşitli lehçelerin biraraya gelmesidir: kuzeyde Angles, Northumbria, merkezde Mercia, Güney’de Batı Saksonca ve güneybatıda Kent.

Germen ülkesinde kalan Saksonların lehçesi, sakson arazisinin yalnız güneyine ulaşabilen «ünsüzlerin ikinci değişimi» ile iki dilime bölündü ve Almancayı Yüksek ve Aşağı Almanca olarak ikiye ayırdı.

Demek ki şöyle bir sınıflama yapılabilir:

1. anglo-sakson dili.

2. Aşağı Saksonca.

3. Yüksek Saksonca.

Aşağı Almancanın en eski biçimine Eski Saksonca adı Yerilir.

En büyük eski saksonca eser, 830’a doğru Westphalen’de yazılan Heliand (Kurtarıcı) şiiridir.

Aşağı Saksonca Weser ile Elbe arasında konuşulur.

Günümüzde Saksonya’da konuşulan Yüksek Saksonca, thüringen diline çok yakın olan Doğu Orta Almanca’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir