Salamis Adası,Tarihi

Salamis Adası Egine körfezinde (Attike ili) yunan adası, Pire’nin batısında; 17 800 nüf. Merkezi, Salamina.

Salamis Adası Tarihi

İkinci Med savaşları sırasında atina filosu, Salamis önlerinde Kserkses’in filosunu batırdı (M.ö. 29 eylül 480).

Artemision deniz savaşından ve Thermopylai’de Ispartalıların bozgunundan sonra, Eurybiades’in ve yardımcısı Thepıistokles’in kumanda ettiği yunan filosu;.Salamis üsüne çekildi.

Eurybiades, İran donanmasıyla karşılaşmaktan çekiniyordu.

Thetinistokles İranlıları kışkırtınca Eurybiades savaşa girmek zorunda kaldı (Kserkses,, içlerine adam salarak, Yunanlıların moral bozukluğunu ve kaçma tasarısını öğrenmişti).

Savaş gün doğarken, adayı karadan ayıran dar boğazda başladı, Kserkses de oradaydı; Yunanlılar güneyde, adaya karşı dizilmişlerdi.

İranlılar onların karşılarındaydı; daha geceden, arkalarına karayı almışlardı.

Savaş naralarıyla Yunanlılar hücuma geçtiler ve İran kuvvetlerini dağıtarak zafer kazandılar.

Artık Yunanistan’da (Plataia) ve Asya’da (Mykale) karşı saldırıya geçmek onlara düşüyordu.

Aiskhylos bu savaşlardan ilham alarak Persai (Persler) adlı trajedisini yazmıştır.

Bir cevap yazın