Salepgiller Nedir

Salepgiller Nedir, Bir çenekli, kapalı tohumlu, çiçekli bitkiler familyası. (Microspermales takımından.).

Salepgiller (orchidaceae) çok yıllık otsu bitkilerdir; genellikle yerde biterse de konuk olarak başka bitkiler üzerinde yetişenleri de vardır.

Bunlarda kök, telli püskül biçiminde, çotuk ise genellikle yumruludur; basit ve düz kenarlı olan yapraklar sapın dip tarafından çıkar.

Çiçekler çok güzel değişik renklidir; genellikle salkım, başak ve talkım durumunda, nadiren tek tek olur.

Bu çiçeklerin çok tuhaf bir görünüşü vardır: çanak genellikle renkli üç çanak yapraktan oluşur; taç kısmında da üç taç yaprak vardır.

Bunlardan ikisi yanda ve birbirine eşit, üçüncüsü ise daha büyüktür; bu üçüncü taç yaprak önce üstteyken, sonra çiçek sapının 180° bükülmesiyle alta gelir.

Bu taç yaprağın biçimi önlüğü andırır; genellikle ucunda bir mahmuz bulunur.

Erkek organlar da üç tanedir, fakat «dudak» denen üçüncü taç yaprağın karşısında bulunan erkek organ verimli, diğer ikisi verimsizdir.

Başçıkta bir çiçektozu topağı bulunur; bu topak, ucunda yapışkan bir bez bulunan bir sapçıkla dişicik borusuna ve tepeciğin bir lobuna bağlanır.

Yumurtalık alt durumlu, tek bölmeli, her birinde birçok yumurtacık bulunan üç etenelidir.

Kapsül biçimindeki meyvelerin içinde testere talaşına benzer pek çok tohum bulunur.

Döllenme böceklerle sağlanır.

Salepgiller bitkiler aleminin en kalabalık familyasıdır; dünyanın her tarafında yaygınsa da, büyük çoğunluğu tropikal veya astropikal bölgelerde, özellikle Güney yarımkürede yetişir.

Bunlara nemli ormanlarda, çoğu zaman ağaçların gövdesi üzerinde yalancı asalak halinde rastlanır.

Süs bitkisi olarak çok makbul tutulur.

Yerde yetişen türleri, beyaz’ yosun, funda toprağı ve çürük odun karışımıyla dolu saksılarda yetiştirilir; konuk türleri ise sepetlere konur, kökler sepete gömülür; sepet bir yere asılırsa daha iyi olur.

Salepgiller yosunların üzerine serpilen tohumlarla ya da kök sapların veya demetlerin seyreltilmesiyle çoğaltılır.

Bu bitkiler kendi kendilerini dölleyemediği için ekilen tohumlardan yeni çeşitler oluşur.

Birçok sinek (orkide sineği, thrips, kırmız böceği), bir kısım mantarlar bu bitkilere musallat olur.

Birincisi için böcek öldürücü ilaçlar kullanmak, İkincileri ise kazımak ve limonlukları havalandırmak suretiyle yok etmek mümkündür.

Bir cevap yazın