Salih Omurtak Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Salih Omurtak Kimdir Türk kumandanı (İstanbul 1889 – Ankara 1954).

Salih Omurtak Hayatı

Harp akademisini erkanıharp yüzbaşısı olarak bitirdi (1910). Erkânıharbiye reisliğinde çalıştı (1911-1913).

Salih Omurtak
Salih Omurtak,Türk kumandanı (İstanbul 1889 – Ankara 1954).

Ahmed İzzet Paşa (Müşir) ile birlikte Yemen’de bulundu. 2. ve 4. Ordularda çalıştı.

Savaş cephelerini görmek için Almanya’ya gitti.

Brestlitovsk barış konferansına delege olarak katıldı (1917).

1. Kolordu Harekât şubesi müdürü oldu (1918).

Daha sonra Şark Ordular Grubu Harekât şubesi müdürlüğünde, 3. Ordu Erkânıharbiye reis muavinliğinde ve Başkumandanlık Karargâhı Birinci şube müdürlüğünde bulundu.

1919’da Harbiye nezareti başyaveri oldu.

1920’de görevli olarak Ankara’ya geldi ve. bir daha İstanbul’a dönmedi.

Millî hükümet kurulunca Erkanı Harbiye reisliğinde Harekat şubesi müdürü oldu; binbaşı rütbesiyle erkanıharp ikinci başkanlığına getirildi.

1921’de kaymakam olarak 61. Tümen kumandanlığına getirildi; Kurtuluş savaşının sonuna kadar bu görevde kaldı.

Büyük taarruza miralay olarak katıldı. Kurtuluş savaşından sonra 3. Ordu erkanıharp reisliğine (1924) ve 8. Kolordu kumandanlığına getirildi.

1927’de general oldu. Bundan sonra 9. Kolordu kumandanı ve korgeneral oldu (1930).

1934’te 3. Kolordu kumandanı oldu.

1940’ta orgeneral olarak Askerî şûra üyeliğine tayin edildi.

1944’te genelkurmay ikinci başkanı, 1946’da genelkurmay başkanı oldu.

1950’de emekliye ayrıldı.

Bir cevap yazın