Salihzade Ahmet Esat Efendi Kimdir,Hayatı

Salihzade Ahmet Esat Efendi Kimdir  Osmanlı şeyhülislamı (?-İstanbul 1814).

önce müderrislik, daha sonra çeşitli yerlerde kadılık yaptı.

Anadolu kazaskeri oldu, iki defa Rumeli kazaskerliğine, iki defa şeyhülislâmlığa getirildi.

Şeyhülislâmlığı, Nizamıcedit devrine tesadüf eder.

Selim III’ün yenilik hareketlerini destekledi.

Şeyhülislâmlıktan ikinci defa azli Alemdar Mustafa Paşanın ölümünden sonradır.

Bir cevap yazın