Salisilik Asit Nedir?

Salisilik Asit Nedir,(fr. salicine, salisin’den salicylique). Kim. Orto konumunda bi fenol fonksiyonu bulunan bir alkol, bir aldehit, bir aromatik asit için kullanılır.

Salisilik alkol veya saligenin 84°C’ta eriyen bir katıdır; su, alkol ve eterde çözünür. Söğüt kabuklarında glikozit şeklinde bulunur ve genellikle salisilik al-dehidin indirgenmesinden elde edilir.

Salisilik aldehit (ortohidroksibenzaldehit), 196°C’ta kaynayan, OH-C6H4—CHO formülünde, renksiz bir yağdır; erkeç sakalı bitkisinde bulunur.

Sentetik olarak, sodyum hidroksit eşliğinde fenolün kloroformla ısıtılmasından elde edilir; salisilik aldehit, aynı anda meydana gelen para izomerinden buharla sürüklenerek ayrılır. Demir III klorürle sulu çözelti halinde mor bir renk verir.

Salisilik asit veya ortohidroksibenzoik OH—C6H4—CO2H, 1838’de Piria tarafından aldehidin yükseltgenmesiyle keşfedildi. Çeşitli uçucu yağlarda ester şeklinde bulunur; metil salisilat, gaultheria esansınm temel maddesidir.

Sanayide sentetik olarak, sodyum hidroksitli fenolün basınç altında karbon dioksitle ısıtılmasından elde edilir. Suda billûrlaşarak, soğukta az çözünen, sıcakta, alkol, eter ve kloroformda çözümen iğnecikler meydana getirir. Tadı hem ekşi, hem tatlıdır; 155°C’ta ergir. Alkollü veya sulu çözeltisi, demir III klorürle koyu mor bir renk alır.

Salisilik Asitin Kullanım Alanları

Salisilik asit ve türevleri (tuzları, esterleri), boyarmadde, parfüm sanayiinde ve tedavide kullanılır.

Salisilik Asit – Eczacılık

Salisilik asit molekülünde bir fenol fonksiyonu ile bir asit fonksiyonunun birbirine yakın olması, hem asitin hem de türevlerinin romatizmaya karşı etkili olmasını sağlar. Yakıcı ve zehirli olduğu için, salisilik asit yalnız haricen kullanılabilir. Ayrıca, antiseptik ve mayalanma önleyici özellikleri de vardır.[para-amino-salisilik asit].

Tedavide kullanılan başlıca salisilik asit tuzları şunlardır: haricen metil salisilat ve dietilamin salisilat (friksiyon), dahilen sodyum salisilat, asetilsalisilik asit (aspirin), sodyum gentisat v.b.

Salisilit

İki veya daha fazla salisilik asit molekülünden su ayrılmasıyla meydana gelen esterlerin gene] adı. (İlk basamağı olan disalisil, sekizgen çevrimli bir laktit’tir ve iki molekül salisilik asidin birbiriyle esterleşmesinden meydana gelir; 201°C’ta ergir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir