Salkım Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Salkım nedir anlamı,Salkim nedir kısaca,Salkım nedir türkçe anlamı,Salkım ne demek anlamı nedir,Salkım Nedir,Salkım Ne Demek,Salkım (esk. türk. salmak, sarkmak’tan salg-u-m > salk-ı-m).

Birçoğu tek bir sap üzerinde toplu halde bulunan meyve.

—Bana üzüm vermez misin, Nihal?.. Nihal gülerek elindeki salkımı gösteriyordu (H. Z. Uşaklıgil). Hurma salkımı.

Belirsiz veya pek çok sayıdaki çiçeğin tek tek saplar ve dallarla çeşitli seviyeden ana eksene bağlandığı çiçek durumu.

Baklagillerden bir ağaç türü. (İlmi adı Wisteris sinensis.)

—DEY. Salkım saçak, dağınık, düzensiz bir durumda veya parçaları sarkmış olan şeyler için kullanılır.

—Ask. Esk. Topla atılan demir parçalarının tümü. Salkım topu, etrafa dağılan mermi parçaları atan top.

Pirotekni. Patlayıcı salkım, uzun bir yemleme fitili üzerine konmuş belli sayıda (20 ila 50) kestane fişeğinden meydana gelen ve tarımda kullanılan havai fişek; patlayıcı salkımın ağır ağır yanışı, yaklaşık olarak on dakikada bir olmak üzere art arda patlamalar meydana getirir ve kargaları veya öbür zararlı hayvanları uzaklaştırır.

—Sirk. İnsan salkımı, sirklerde yapılan bir gösterinin adı. (Kol ve bacaklarından birbirine kenetlenmiş cambazların ip merdivende veya trapez de asılı durmalarına dayanır.)

— Sıf. Salkım biçiminde olan, parçaları toplu halde bulunan.

—Botanik. Üzerinde kısa dalcıklı dallar bulunan çiçek topluluğu için kullanılır.
Salkım başak, seyrek, basit veya bileşik başakçıklardan oluşan salkım halinde başak.

Pirotekni. Salkım ateş, fırlatıldıktan sonra etrafa küme küme ışıklar saçarak dağılan havai fişek.

Kuyumculuk

Salkım küpe, değerli taşlar salkım şeklinde birleştirilerek yapılan küpe.

Salkım salkım sıf. ve zf. öbek öbek, kümeler halinde: Localardan, balkonlardan kadın erkek salkım salkım insan başları görünüyordu (Ş. S. Aydemir).

Bir cevap yazın