Salur Boyu,Tarihi,Özellikleri

Salur Boyu,Özellikleri ,Oğuzların üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesinin adı.

Soy itibariyle Oğuz Hanın altı oğlundan Dağ Hana bağlanırlar.

Salur Boyu Tarihi

Diğer oğuz boylarıyla birlikte İli nehri ve Işık gölü yakınlarından Maveraünnehir, Harizm ve Horasan’a geldiler.

Anadolu’nun fethinden sonra Doğu Anadolu’ya yerleştiler.

Salur kabilesinin oğuz boyları arasında önemli bir yeri vardır.

Bu kabileden olanlar önemli mevkilere yükseldiler.

Dede Korkut Hikayeleri’nde adı geçen ve yaptığı işler anlatılan Salur Kazan bu kabiledendir.

Salur Kazan’ın hanımı Burla Hatun ve Sivas hükümdarı şair Kadı Burhaneddin de Salur kabilesindendi.

Salurlular Anadolu’da Mengücük oğullarından Behram Şahın ve daha sonra Anadolu Selçuklu hükümdarlarının hizmetine girdiler.

Batıya göç etmeyenler Merv ve Serahs’ta kaldılar ve «türkmen» adıyla anıldılar.

Salur kabilesi bugün daha çok Serahs çevresinde ve rus-iran sınır bölgesinde kalabalık bir halde bulunuyor.

Başlıca üç gruba ayrılır: Yalavaç, Karaman ve Ana-Bölegi.

Bu üç kolun da çeşitli şubeleri vardır.

Salur kabilesinin bazı kollarına da Doğu Türkistan’da Kırgız, Kazak ve Başkırtlar arasında rastlanır.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde Anadolu’da Sivas, Amasya, Tokat, Adana ve Trablusşam bölgelerinde yaşadılar.

Bir cevap yazın