Salvius Julianus

Salvius Julianus Romalı hukukçu (öl. 130’a doğr.). Hadrianus zamanında Germania ve İspanya’da valilik, Afrika’da prokonsüllük yaptı. Başlıca eserleri: Digestae ve praetorlarm fermanlarını bir araya toplayan Edictum Perpetuum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir