Salyafora Nedir?

Salyafora Nedir? Salyafora.Denizde. Zinciri ırgata vurmak veya ırgattan ayırmak için zincirlikten gereği kadar zincir çıkarma.

Salyafora etmek, geminin bir yere yanaşması sırasında, kıyıya hemen halat gönderilmesi gerektiği zaman, ilk verilecek halatın bir kısmını güverteye zikzak biçiminde yaymak. (Demir ırgatlarının demir atmaya elverişli olmadığı çağlarda, demir zincirleri de güverteye aynı biçimde yayılırdı.)

Salyafora halatı, zinciri zincirlikten çekip çıkarmak için kullanılan ve ucunda bir kanca bulunan hareket edebilir halat.
Eski. Salyafora kamçısı, gemilerde, demir zincirini güverte üzerine zikzak olarak yaymak için kullanılan ve bir ucuna kanca bağlanmış halat parçası.

Salyafora Kancası, demir zincirini salyafora etmek için kullanılan, bir ucu kancalı, diğer ucunda tutamacı bulunan demir çubuk. (Bugün aynı kanca, gemilerde demirin vira edilmesi sırasında zincirliğe yerleştirilmesi için kullanılır.)

Salyafora manişkası, demir zincirinin salyafora edilmek Üzere zincirlikten güverteye çekilmesi için kullanılan palanga. (Salyafora palangası da denir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir