Salyane Nedir,Ne Demek

Salyane Nedir,Ne Demek ,Salyane (fars. sal’den salyan ve salyane). Mal. Esk. Yılda bir alınan vergi.

Tanzimattan önce bazen devlet memurlarına yıllık olarak verilen maaş.

Deniz kumandanlarının çoğu, Kırım hanlan ve” aileleri, salyaneli eyaletlerin valileri ve sancakbeyleri maaşlarını salyane [yıllık] olarak alırlardı.

Salyane mukataacısı, salyane sisteminin yürürlükte olduğu eyaletlerdeki ve sancaklardaki görevlilerin maaş hesaplarını tutan görevli.

Salyane mukataast, salyane sisteminde, maaşların hesabına ve salyane eyaletlerin iltizama verilen mukataalarının hesaplama bakan kalem. (Maaşlar kalemi de denirdi.)

Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler

Salyaneli eyaletler, salyane sisteminin yürürlükte olduğu eyaletler.

Bu eyaletlerde tımar, zeamet ve has sistemi yoktu; gelirleri iltizama verilerek doğrudan doğruya hazine için alınır, görevlilere de salyane adı altında yıllık bir maaş verilirdi Mısır, Yemen, Habeş, Lahsa, Bağdat, Trablusgarb, Tunus, Cezayiri Garp salyaneli eyaletlerdi.

Bunlara Müstesna Eyaletler de denirdi.

|| Salyaneli sancak, salyane sisteminin yürürlükte olduğu eyaletlere bağlı sancaklar.

Bunlar Mısır, Yemen, Habeş, Lahsa, Bağdat, Trablusgarp, Tunus, Cezayiri Garp eyaletlerine bağlı sancaklarla, Kaptanpaşa eyaletine bağlı bazı sancaklar ve Kıbrıs eyaletinin üç sancağıydı.

Bir cevap yazın