Saman Nedir

Saman Nedir ,Saman (esk. türk. k.). Tahılların, harmanda taneleri ayrıldıktan sonra kalın saplarına verilen ad:

Damın üstüne tarladaki samanları taşıyıp yığmakla meşgul Zeynep kadın, bana insan enerjisinin hayrete değer bir timsali gibi geliyor (Y. K. Karaosmanoğlu).

Biçtik, dövdük, bir hafta önce kaldırdık.

Samanını da damlara koyduk (S. Kocagöz).

Saman anızı, ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapların adı.

Saman kapan.

Saman nezlesi.

Saman rakısı.

Saman rengi.

Saman suyu, sarımtırak boyaya benzeyen mat yaldız.

Saman tozu, ince saman.

Saman uğrusu.

Servet, zenginlik: Evet, ben İstanbul’a gitmeliydim. Şan, şöhret, saman beni orada bekliyordu (Ömer Seyfettin).
Rahat, huzur, dirlik: Aşkınla bütün sabrımı, samanımı yaktın (Recaizadc Ekrem).

Kudret, iktidar: Nakd-i lütfün bana sermaye-i ma’ni olalı / Sühanım aleme bahş-i ser ü saman eyler (Cevri).

Bi-ser ü saman, perişan durum.

Saman alevi gibi, birdenbire parlayıp çabucak yatışan, sönen şeyler için kullanılır: Tabii çerden çöpten, saman alevi tutkunlukları hesaba katmıyorum (R. H. Karay).

Saman altından su yürütmek, gizli olarak iş yapmak.

Saman gibi, yavan, tatsız.

Saman kafalı, akılsız.

Saman sarısı, açık ve soluk sarı.

Bakteriyol

Saman basili, diğer mikrop türleri üstünde bakteriyostatik ve bakterisit etki gösteren Gram negatif basil; bazı bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Örf ve adet

Eski Germenlerde, sözleşmeleri somut bir şekilde sembolleştirmek için ilgililer bir saman çöpünü verir, atar, kırar v.b. bir hareket yaparlardı; ilkel Roma’da da buna benzer adetler vardı, nitekim roma hukuku terminolojisinde bunların kalıntılarına rastlanır (festucam eficere, factus calami v.b.)

Ticaret

İçinde likör veya değerli şarap bulunan şişeleri sarmalamaya yarayan, koni biçiminde, samandan kılıf.

Bir cevap yazın