Şaman Nedir,Rahipleri,Kıyafetleri

Şaman Nedir,Kandaş toplumlarda, özellikle öbür dünyayla ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, ayin ve törenleri düzenleyen kişi.  Şaman, babadan oğula geçme yoluyla din adamı olur.

Şaman Rahipleri

Şaman adayları genellikle çocukluk çağında birtakım sihirli durum ve davranışlarla kendini gösterir. Mesleği hakkındaki çeşitli bilgileri, yaşlı bir şamandan ders alarak öğrenir.

Altay yöresindeki Türk halkları, şamana genellikle kam derler. Kırgız-Kazaklarda baksa veya bakşı unvanı kullanılır. Altaylılarda şamanlar ak kam ve kara kam olmak üzere ikiye ayrılır.

Birinciler gökteki iyi ruhlarla, İkinciler ise yeraltındaki kötü ruhlarla ilişki kurar. Sibirya’da şamanlar âyin sırasında özel bir elbise giyer.

Müzelerde yer alan örneklerinde 600 kadar parçadan meydana geldiği görülen şaman elbisesi zamanla sadeleşmiştir.

Şaman Kıyafetleri

Halklara ve bölgelere göre değişik olan şaman elbisesi şu parçalardan ibarettir: başlık, cübbe, göğüslük, eldiven ve yüksek konçlu ayakkabı.

Cübbe, yer yer katır boncukları, çıngırdak ve temsili birtakım madeni parçalar, çeşitli kürkler ve türlü varlıkları temsil eden irili ufaklı bebeklerle donatılmıştır.

Ayrıca koltuk altından başlayan ve arkadan eteklere kadar sarkan şerit parçaları ve başlığa geçirilen tüylerle şamanın görünüşü kuşu andırır.

Bazı şamanlar başlarına geyik boynuzu takarlar. Şaman, bu kıyafetlerle kuş veya geyiğe benzeyen bir hayvanı temsil eder.

Böylece şamanın kolaylıkla göğe uçmak veya yeraltındaki kötü ruhlarla savaşmak imkanını elde ettiğine inanılır.

Sibirya’da şamanlar, tören sırasında yuvarlak veya yassıca büyük bir tefi andıran davul’da kullanırladı.

Bunun içi ve dışı renkli resimler ve çeşitli temsilî şekillerle donatılmıştır.

Ayin sırasında şaman, ruhları davulun içinde toplar. Davul, ruhlar alemine giden şamanın bindiği at veya geyiği temsil eder.

Davul tavşan, kakım veya samur ayağından yapılmış bir tokmakla çalınır. Ayin sırasında şaman, davulunu bu tokmakla «kırbaçlar».

Genellikle şamanlar gelecekten haber vermek, büyü ve efsun yapmak, ruhlara kurban sunmak gibi işler yaparlar.

Fakat gerçek şaman, ancak kişisel veya sosyal birtakım meseleleri, herhangi bir şekilde ruhlarla temasa geçerek çözümler.

Bu amaçla düzenlenen törende büyük bir cezbeye kapılan şaman, gökteki veya yeraltındaki ruhlar alemine girer.

Bazen de ruhlar, şamanın içine girerek zorluk gösteren konuların çözümlenmesi için ona ilham verirler.

Şaman gerek gökteki, gerek yer altındaki ruhlara giderken, çeşitli duraklarda tanık olduğu sahneleri, törene katılanlara anlatır.

Bu arada karşılaştığı birtakım zorlukları yenmek için aşırı bir güç harcadığı için kendinden geçer.

Bir cevap yazın