Sami Nedir,Ne Demek

Sami Nedir,Ne Demek ,Sami (ar. sem’den sami). Esk. İşiten.

Dinleyen (kimse), dinleyici.

Üzn-i sami, işiten, dinleyen kulak.

Samlin çoğl. i. Esk. İşiten kimseler.

Sami (ar. sümüvv’den sami). Esk. Yüksek, yüce: Mumaileyhin (…)

herhangi bir mıntakadan mebus intihabı hakkındaki fikr-i samilerinin işarı maruzdur (Atatürk)

Ünlü, şöhretli.
Erkek adı.

Emirname-i sami, sadrazamın makamından çıkan yüksek emir kağıdı.

Samiye sıf. Es. Sami’nin dişili.

Kadın adı.

Hz. Nuh’un oğlu Şam’dan türediklerine inanılan ve aralarında dil yakınlığı bulunan kavimler topluluğu.

Sıf. Samilere has olan.

Sami dilleri, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’da geniş bir alanda konuşulan dil öbeği.

Bir cevap yazın