Sami Yusuf Efendi İmamı Sultani Kimdir,Hayatı

Sami Yusuf Efendi İmamı Sultani Şam’da Ümeyye camii dersiâmı şeyh Haşan Burinî’den ders aldı ve halvetiye tarikatına girdi.

Osman II devrinde, İstanbul’a geldi. Sultanselim camiine imam oldu. Padişah onu imamlığına getirdi.

Osman II’nin öldürülmesinden sonra (1622) Şam’a döndü. Selimiye medresesine müderris ve Şam’da müftü oldu.

Murad IV, Revan seferine giderken Yusuf efendiyi yanına aldı (1635). İbrahim’in cülusundan sonra (1640) azledildi 1646’da, dört şehzadenin eğitim ve öğretimiyle görevlendirilerek yine sultan imamı oldu.

Kendisine ayrıca Rumeli kazaskerliği payesi verildi. Bu görevdeyken öldü.

Bir cevap yazın