Samiha Ayverdi Kimdir

Samiha Ayverdi Kimdir? (1906-1993)-Roman, hikaye, monoğrafi, araştırma, hatıra türlerinde eserler veren Samiha Ay verdi, İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde Toprak Şokak’da doğdu. Babası piyade yarbay İsmail Hakkı Bey, annesi Meliha Hanımdır. Osmanlı mimarisi hakkındaki araştırmaları ve kıymetli eserleriyle tanınan Ekrem Hakkı Ayverdi’nin küçük kardeşidir.

İsmail Hakkı Bey’in babası ise, ataları, bir taraftan Ramazan diğer taraftan İsfendiyar oğullarına kadar uzanan Bolu’dan İstanbul’a gelen ve 1866 Girit isyanını bastırmak üzere gönderilen orduda bulunan ve orada şehit olan Hasan Bey’dir. Meliha Hanım’ın ecdadı ise Kanuni’nin Budin seferine iştirak etmiş ve orada şehit düşmüş (1541) Bektaşi dervişi Gül Baha’ya kadar çıkar.

Köklü bir ailenin çocuğu olan ve eski İstanbul’u, konak hayatını, yalandan tanınyan; zevk, duyuş ve yaşayışıyla İstanbul hayatının, başka bir tabirle İstanbul medeniyetinin içinde büyüyen Samiha Ayverdi, Süleymaniye İnas Nümune Mektebi’ni 1921’de bitirdikten sonra özel tahsil görmüş ve kendisini yetiştirmiştir.

Özel hocadan Fransızca öğrenen Samiha Ayverdi gençliğinde musiki çalışmaları da yapmış ve keman çalmıştır. 16 yaşında bir kaymakamla evlenmiş fakat fikir, duygu ve yaşayış bakımından anlaşamadığı için 21 yaşında ayrılmış bir daha da evlenmemiştir. Bu evlilikten bir kızı vardır. Tevdavi ve tedkik gezisi olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya’ya seyahatleri vardır. Son olarak 1980 Martı’nda Libya’nın İspanya’da tertip ettiği “Arap-İslam Medeniyetinin insanlık Üzerindeki Tesirleri” konferansına katılmıştır.

Büyük Doğu, Türk Yurdu, Resimli İstanbul Haftası, Fatih ve İstanbul, Anıt, Havadis, Selamet, Haber, Türk Kadını, Tercüman, Türk Edebiyatı gibi gazete ve mecmualarda yazılar neşreden Samiha Ayverdi, kurucuları arasında bulunduğu Kubbealtı Cemiyeti’nin neşir organı “Kubbealtı Akademi Mecmuası”nda yazdı ve İstanbul’un Fatih semtinde oturdu.

Samiha Ayverdi Eserleri

Aşk Budur (1938), Batmayan Gün (1939), Mabedde Bir Gece (1940), Ateş Ağacı (1941), Yaşayan Ölü (1942), İnsan ve Şeytan (1942), “Son Menzil” (1943), Yolcu Nereye Gidiyorsun. (1944), Mesih Paşa İmamı (önce 1946 da Büyük Doğu’da birinci kısmı tefrika edildi, sonra 1948’de kitap halinde neşredildi), Yusufçuk (1946), Hancı, Hasret, Dile Gelen Taş isimli mensur şiirleri, N. Araz, S. Erol, S. Huri ile beraber hazırladıkları Ken ’an Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (1951), Dost (1980).Yazar, İstanbul Geceleri (1952), İbrahim Efendi Konağı (1964), Boğaziçinde Tarih (1966, yer yer okuyucularını tarihin derinliklerinde de gezdirerek, bütün olarak tanıtmaya çalışır), Türk Tarihinde Osmanlı Asırları (1. c., 1975, 2.b., 1977; 2 c., 1975, 400 s. 3. c. 1976 , Müslüman-Türk medeniyeti ve mahsullerim, yıkılış ve dağılışıyla beraber inceler), Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih (1951), Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri (1970), Misyonerlik Karşısında Türkiye (1969), abide Şahsiyetler (1976), Milli Kültür Mes’eleleri ve Maarif Davamız (1976),. Hatıralarla Başbaşa (1977), Hicri 1400 Yua Yaklaşırken Kölelikten Efendiliğe (1978).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir