Samipaşazade Sezai Kimdir

Samipaşazade Sezai Kimdir Türk yazarı (İstanbul 1860 – 1936). Tanzimat devrinde eski edebiyat anlayışını ve fikir hareketini devam ettiren Abdurrahman Sami Paşanın (öl. 1878) oğlu, özel öğrenim gördü. Evkaf Nezareti Mektubi kaleminde görev aldı (1880).

Londra elçiliği ikinci katipliğine getirildi (1881). İstifa ederek Türkiye’ye döndü ve İstişare odasına muavin oldu (1885). Abdülhamid II zamanında Paris’e kaçtı.

Jöntürkler arasında yer alarak Ahmed Rıza’nın çıkardığı Şûra-yı ümmet gazetesine yazılar yazdı. Meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a döndü. 1909-1914’te Madrid elçiliği yaptı. Birinci Dünya savaşı yıllarını İsviçre’de geçirdi. 1921’de emekliye ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet meclisince «vatana yararlı çalışmaları» dolayısıyla kendisine aylık bağlandı (1927). Tanzimat edebiyatının, romantizmden gerçekçiliğe geçiş yolundaki ilk edebi örneklerini veren Samipaşazade Sezai Bey, osmanlı sosyal yaşayışındaki insan satışı, cariyelik konusunu ele alan Sergüzeşt (1889) romanıyla tanındı.

Küçük Şeyler (1892) adlı kitabında türk edebiyatının gözleme dayanan ve konularını günlük yaşayıştan alan batı tekniğinde ilk hikaye örneklerini verdi. Namık Kemal’in etkisini taşıyan bir oyunu (Şir [Aslan], 1879) vardır.

Adı bakımından babasının Rumuzu’l-Hikem (Felsefe Kavramları) [1870] adlı eserini hatırlatan Rumuzü’l-Edeb’te (Edebiyat Kavramları) [1900] sohbetlerini ve edebiyatla ilgili görüşlerini yansıtan yazılarını topladı; yeğeninin ölümü üzerine yazdığı duygulu bir yazısının adını taşıyan telal’de bu yazısıyla birlite Şûra-yı Ümmet’teki makalelerine yer verdi.

Bir cevap yazın